[ ]

Szczegóły U25 Forum

Mając świadomość jak ważne dla rozwoju świata są młode pokolenia, chcemy oddać głos obecnej młodzieży akademickiej i poznać jej wizję świata. Dzięki współpracy z organizacjami działającymi przy uczelniach wyższych wszystkich kierunków i specjalności, chcemy poznać oczekiwania oraz poglądy młodych ludzi, będących w przededniu swoich karier zawodowych, którzy będą realnie kształtowali naszą przyszłość.

 

Wydarzenie będzie miało miejsce w budynku Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii UWR – 17 maja 2023r. Udział jest BEZPŁATNY.


FORUM U25 – 17 maja 2023 r. Lokalizacja:  Wydział Prawa Administracji i Ekonomii UWR – bud. D

10:00 – otwarcie forum przez Wiceministra Edukacji Wojciecha Murdzka i oraz Dziekana WPAR UWr dr hab. Jacka Przygodzkiego
10:30 – panel dyskusyjny Młodzież w obronie świata – co jest ważne dla młodego pokolenia
11:30 – panel dyskusyjny Jakie kompetencje kształtują gry komputerowe
12:30 – 14:00 G2 Talks – wystąpienia indywidualne studentów:

  • Zdzisław Pawelec –  Generatywna sztuczna inteligencja
  • Matusz Mazur – co jest ważne dla młodego pokolenia
  • Tomasz Magierowski – Zmiany w postrzeganiu stosunków międzynarodowych w USA i wzrost nastrojów izolacjonistycznych
  • Dominik Olszczyński – Afryka w okowach zależności

Osoby, które przyjdą na Forum U25 będą mogły otrzymać zaproszenia na wydarzenie główne, które odbędzie się 18 maja na Tarczyński Arena Wrocław.