Prof. Piotr A. Wrzecioniarz

[Przewodniczący Rady Programowej Forum G2]

Dr inż. Wojciech Myślecki

[Prof. Honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego]

Krzysztof Domarecki

[Założyciel, Prezes Zarządu Selena FM S.A.]

Stefan Kamiński

[Prezes Zarządu KIGEiT]

Dr Maciej Kawecki

[Dziekan WSB w Warszawie, Prezes Zarządu Instytutu Polska Przyszłość]

Dr Jacek Bartosiak

[ Geopolityk, publicysta, założyciel think thanku Strategy&Future]

Dr hab n. med. Adam Maciejczyk

[Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego]

Adam Zawada

[Wiceprezydent Wrocławia]

Speakerzy

Każdy panel tematyczny staramy się konfigurować tak, aby w debacie uczestniczyli przedstawiciele biznesu, nauki i szeroko pojętej polityki (samorządu, władz lokalnych, przedstawiciele ministerstw). Panele prowadzą doświadczeni moderatorzy, a każdy z nich poprzedza krótkie wystąpienie wprowadzające odbiorców w tematykę dyskusji.

Gospodarka
100%
Geopolityka
100%
Innowacje
100%