Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu PKO SA w latach 2009 - 2021, członek Rady Związku Banków Polskich