Zbigniew Jagiełło

menedżer, strateg, innowator. Wieloletni prezes PKO BP.