Zbigniew Jagiełło

menedżer, strateg, innowator. Członek rad nadzorczych: EkoEnergetyka - Polska, Prezes Zarządu PKO SA w latach 2009 - 2021, członek Rady Związku Banków Polskic