Wojciech Wiejacki

Kierownik Działu Współpracy Gospodarczej i Przedsiębiorczości - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wuhan University (Chiny) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik działu Współpracy Gospodarczej i Przedsiębiorczości w Departamencie Gospodarki i Promocji UMWD. Nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Społecznych UWr.