Wojciech Rowiński

Dyrektor Generalny Scania Polska S.A.

Rozpoczął pracę w Scania Polska w połowie lat 90., uczestnicząc
w budowie organizacji i odpowiadając za sprzedaż i marketing pojazdów ciężarowych. Przez trzy lata zbierał też doświadczenie w centrali Scania w Szwecji w dziale strategii i rozwoju produktu. Następnie wrócił do Polski i od 2005 roku na stanowisku dyrektora oddziału Scania Kraków odpowiadał za działalność sprzedażową i serwisową pojazdów Scania w regionie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Scania Ukraina,
a później Scania Rosja. W centrali Scania był odpowiedzialny
za przygotowanie światowej sieci firmy do sprzedaży i obsługi pojazdów elektrycznych. Obecne stanowisko zajmuje od sierpnia 2021 r.