Wojciech Kamieniecki

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju