Stefan Kamiński

Członek Rady Programowej
Prezes Zarządu KIGEiT

Informacje

Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Współautor polityki celnej dla przemysłu elektronicznego oraz strategii Polski dotyczącej Porozumienia ITA (z punktu widzenia interesów przemysłu elektronicznego w Polsce).

Członek wielu zespołów roboczych dotyczących klasyfikacji towarów elektronicznych (głównie w MF i DG TAXUD). Współautor „Strategii dla przemysłu elektronicznego do 2010 roku” – przyjętej przez Radę Ministrów 7 stycznia 2003 roku, Członek Rady Naukowej ds. Strategicznego Programu Rządowego – „Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki”, Członek Rady Naukowej Konsorcjum „TIFORA”. Członek Rady Programowej klastra „IUSER”, Członek Rady Programowej Warsztatów Rynku Energetycznego. Członek Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”.

Współautor i szef wielu zespołów roboczych przygotowujących dokumentacje przetargowe dla alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych (razem ponad 35 dokumentacji). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). Otrzymał odznakę „Zasłużony dla Łączności”, Złotą Honorową Odznakę KIG, zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medal prof. Janusza Groszkowskiego. Wyróżniony tytułem „Znakomity Przywódca” w ramach Polskiej Nagrody Jakości.