Przemysław Koch

Prezes Centralnego Ośrodeka Informatyki