Przemysław Bożek

Prezes zarządu Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Aktywny uczestnik życia biznesowego, samorządowego oraz organizacji pozarządowych, a jak sam podkreśla – nauczyciel i wychowawca młodzieży. Za jego kadencji inwestycje w LSSE przekroczyły 2 mld zł. Społecznik zaangażowany w rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego oraz kultury, edukacji i sportu na dawnych „Kresach”. Jest też Prezesem Fundacji Pogoń Lwów, Członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster Lotniczy”, Członkiem Rady Programowej Radia Wrocław, Członkiem Rady Nadzorczej KGHM Mercus oraz Członkiem Rady Związku Pracodawców Polska Miedź.