Przemysław Bożek

Prezes Zarządu Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Członek Zarządu Stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster Lotniczy”. Aktywny uczestnik życia biznesowego, samorządowego, organizacji pozarządowych, a jak sam podkreśla – nauczyciel oraz wychowawca młodzieży. Społecznik zaangażowany w rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego oraz kultury, edukacji, a także sportu na dawnych „Kresach”.