prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta

Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej