Prof. Aleksander Michał Nawrat

Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa - Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Ekspert w dziedzinie B+R dla nauki, przemysłu zbrojeniowego oraz agencji rządowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Cyberbezpieczeństwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Był zastępcą Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Pełnomocnikiem ds Badań i Rozwoju w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jest autorem lub współautorem kilkunastu zgłoszeń patentowych, 170 publikacji naukowych oraz recenzentem wielu renomowanych czasopism zagranicznych. Wykładał na kilku wyższych uczelniach w Polsce i za granicą. Zasiadał w zarządach firm prywatnych oraz spółek Skarbu Państwa. Zajmował się komercjalizacją badań naukowych, projektowaniem nowych technologii dla sektora bezpieczeństwa i obronności państwa oraz sektora cywilnego.