prof. Piotr A. Wrzecioniarz

Przewodniczący Rady Programowej Forum G2

Informacje

Przewodniczący Rady Programowej Forum G2. Profesor Politechniki Wrocławskiej, a także Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prezes Zarządu w: TUVPOL, Intergeo Polska, Instytut Inwentyki.

Członek Rad Nadzorczych, Doradca Zarządów firm produkcyjnych, usługowych oraz Urzędów. Członek: Business Centre Club (BCC), Dolnośląska Izba Gospodarcza, Oddział Wrocławski Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Gospodarcza EKO – ROZWÓJ, Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki (DRPiN) Uczelni Dolnego Śląska, Polskie Towarzystwo Cybernetyczne, Polskie Towarzystwo Naukowe Motoryzacji i innych prestiżowych organizacji.

Ponad 40 lat sukcesów w nauce, szkolnictwie wyższym, przedsiębiorczości, współpracy ze światowymi markami. Wizyty w 20 najlepszych uniwersytetach m.in.: Londyn, Cranfield, Oxford, Cambridge, Newcastle, Southampton, Glasgow, Sorbona (Paryż), Delft, Moskwa, Drezno, Stuttgart, Berlin, Stanford (USA), Banglore (Indie). Wykonał i opublikował ponad 2400 prac w Polsce, USA, Japonii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii w 4 językach, w tym 12 książek o pojazdach, robotach mobilnych, ochronie środowiska, przedsiębiorczości, rewolucji 4.0 w różnych obszarach nauki i techniki. 

Współpracował z takimi firmami i sieciami jak: TÜV, Daimler-Chrysler, Volvo, Toyota, Nissan, Shell, Volkswagen, Fiat, Opel, Wabco, Porsche itp. Organizator Mistrzostw Polski Robotów, Ligi Robotów. Budował m.in.: pojazdy niekonwencjonalne, pojazdy do bicia rekordów w minimalnym zużyciu paliwa (rekord Polski i jeden z najlepszych wyników na świecie – 2,82 l/100km w roku 1980), roboty mobilne i antropomorficzne, pierwszy polski pojazd autonomiczny (2012), samochód elektryczny o zerowej emisji (2018), motocykle elektryczne, które wygrywały Electrical Motorcycles Challenge w Barcelonie (2012-2019). Nagrody: Złoty Inżynier, Medal UE, Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, osobiste gratulacje od Prezydenta RP, odpowiednich Ministrów oraz uczelniane Rektorów, Dziekanów, Dyrektorów Instytutów, m.in. za transformację Polskiej gospodarki po roku 1989. Wymieniony m.in. w: Kto jest kim w Polsce w nowym tysiącleciu, Złotej Księdze Nauk Technicznych, Kto jest kim w Polsce itd. Nagrodzony złotym medalem zasłużony dla Dolnego Śląska. Doradca Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Współczesny obszar: motoryzacja (10 konferencji), elektromobilność, autonomia ruchu, innowacje i przedsiębiorczość akademicka (nowe programy nauczania), zarządzanie strategiczne, technika w medycynie (4 konferencje), postęp w „life science”, studia międzynarodowe w Politechnice Wrocławskiej a także ścisła współpraca z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Medycznej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, Akademii Górniczo-Hutniczej. Pomysłodawca Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego ustanowionego podczas Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej.

Aktualnie: wdrażanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych w wielu obszarach nauki i biznesu, innowacje i zarządzanie strategiczne, współpraca międzynarodowa i multidyscyplinarna.