Paweł Ziemnicki

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego