Paweł Kowal

Poseł na Sejm RP. Doktor habilitowany nauk społecznych, profesor ISP PAN