dr hab. prof. UWr Patrycja Matusz

Pełnomocniczka Ministra Nauki do spraw europejskich i prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej