Minister Wojciech Murdzek

Sekretarz Stanu - Ministerstwo Edukacji i Nauki