Minister Wojciech Murdzek

Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych