Minister Jacek Żalek

Sekretarz stanu - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej