Magdalena Piasecka

Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn oraz beneficjentka programu „The International Visitor Leadership Program” w USA.

Od blisko 20 lat z niezwykłą efektywnością zarządza instytucjami publicznymi, spółkami prawa handlowego, jak również międzynarodowymi projektami. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła specjalizując się w zarządzaniu, budowaniu marki Wrocławia i Dolnego Śląska, promocji
i produkcji krajowych i międzynarodowych wydarzeń, przy realizacji których kierowała licznymi, nawet kilkusetosobowymi zespołami. W pracy koncentruję się na efektywnej realizacji zadań, wdrażaniu strategii rozwoju działalności, która prowadzi do zwiększenia przychodów oraz budowaniu silnego zespołu. Jest odpowiedzialną i profesjonalną liderką zespołu, która zawsze zapewnia wsparcie współpracownikom oraz partnerom biznesowym. Poprzez bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych udało jej się rozwinąć zdolności zarządcze, interpersonalne oraz komunikacyjne.

W latach 2021-2023 była Dyrektorem ds. Rozwoju w Regionalnym Centrum Sportowym
w Lubinie, odpowiadając za przygotowywanie planów i potrzeb inwestycyjno-remontowych Spółki, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na działalność Spółki.

W latach 2019-2021 była Prezesem Zarządu WP Hala Ludowa Sp. z o.o., odpowiadając 
za realizacji celów strategicznych Spółki w aspekcie ekonomicznym i finansowy, rozwój i modernizację największego centrum konferencyjno-kongresowego we Wrocławiu, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jak również poszerzenie wachlarza usług świadczonych przez Spółkę w postaci nowych produktów i usług.

Od 2017 r. do 2018 r. pełniła funkcję Wiceprezydenta Wrocławia odpowiadając
za zrównoważony rozwój miasta, edukację oraz zarządzanie zasobem komunalnym. Jej główna działalność skupiła się na wprowadzaniu polityki zrównoważonego rozwoju w różne obszary funkcjonowania miasta.

W latach 2008-2017 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Convention Bureau – Wrocław odpowiadając za definiowanie planów i strategii promocji potencjału konferencyjno-kongresowego Wrocławia, zarządzanie dużymi międzynarodowymi projektami oraz zespołami ludzkimi. Efektem jej pracy była współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, ceremonia wręczenia Europejskich Nagród Filmowych 2016, sześciu edycji Wrocław Global Forum organizowanych
z amerykańskim thnik-thankiem Atlantic Council. W 2017 r. otrzymała prestiżową nagrodę MP Power Awards za wieloletnie działania na rzecz rozwoju przemysłu spotkań w Polsce i promocję Wrocławia.

Od 2020 r. – obecnie, Członek Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Od 2018 r. – obecnie, Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Od 2017 r. do 2018 r. członek European Regional Executive Committee ICLEI – Local Governments for Sustainability, skupiającej przedstawicieli władz lokalnych, samorządowych i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. W latach 2007-2017 członek elitarnego Stowarzyszenia Meeting Professionals International (MPI). Członek Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich w latach 2012-2015. Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kobiet w latach 2010-2012. W latach 2011-2017 pracowała jako wykładowca na dwóch wrocławskich uczelniach.