Michał Rado

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego