Mariusz Tomczak

Dyrektor Zarządzający i Prokurent WSSE INVEST-PARK