Mariusz Koral

Kierownik Centrum Symulacji Medycznej UMW