Marek Woron

Członek Rady Programowej
Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC

Informacje

Marek Woron Kanclerz Loży Dolnośląskiej, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club. Ukończył antropologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki i przedsiębiorca. Inicjator i pomysłodawca Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki. Członek wielu gremiów społeczno-gospodarczych. W 2010 r. otrzymał prestiżową nagrodę Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego. W 2015 r. wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Uważa, że wspieranie innych to jakby mnożenie czasu.