Marek Pasztetnik

Członek Rady Programowej
Prezes Zarządu ZIG