Marcin Kowalski

przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Ratownictwa przy Zarządzie Głównym PCK