Maciej Kawecki

Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki oraz urzędnik państwowy