Lillia Jaroń

podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 2009–2012

Urzędniczka samorządowa, nauczycielka, w latach 2009–2012 podsekretarz stanu w MEN.
Ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, następnie odbyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.
Od 1992 pracowała jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych we wrocławskich Lotniczych Zakładach Naukowych, pod koniec lat 90. była wizytatorem w kuratorium oświaty.
W 2002 objęła stanowisko dyrektora wydziału edukacji w administracji miejskiej Wrocławia.
W czerwcu 2009 rozpoczęła pracę w urzędzie marszałkowskim jako sekretarz województwa dolnośląskiego. 27 sierpnia tego samego roku została powołana na urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Od marca 2015 do  2023 roku wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy m.in. w zakresie  spraw : doradztwo i kształcenie dorosłych.