Leszek Bukowski

Ekspert Al, Nature Language Processing

Dr Leszek Bukowski jest specjalistą w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego. Jest absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora. Specjalizował się w dziedzinie logiki modalnej. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę W Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie zajmował się rozwojem algorytmów umożliwiających maszynom lepsze zrozumienie ludzkiego języka. Od wielu lat współpracuje z polskimi i światowymi firmami przy projektach związanych z uczeniem maszynowym. Uczestnik licznych konferencji i paneli dyskusyjnych związanych z technologią SI. Komentator bieżących wydarzeń ze świata technologii.