Krzysztof Pałka

Członek Rady Nadzorczej - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej