Krzysztof Burda

Prezes Zarządu PIRE - Polska Izba Rozwoju Elektromobilności