Karol Waldmann

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Urbanista, Główny Specjalista Wydziału ZIT i Programowania Strategicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Wcześniej pracujący na stanowisku Głównego Specjalisty – Projektanta ds. projektowania urbanistycznego w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Od 2012 roku przedsiębiorca, prowadzący Pracownię Urbanistyki 3SYMETRIE w Poznaniu. Autor i współautor licznych opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin. Współautor, wyróżnionej Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne, „Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”, opracowanej przez zespół Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu.