Joanna Baksalary

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego