Jędrzej Czerep

Analitykiem ds. Afryki Subsaharyjskiej w programie Bliski Wschód i Afryka