Jarosław Stróżyk

Generał brygady Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej