Janusz Cieszyński

Minister cyfryzacji

Menedżer, przedsiębiorca i samorządowiec z dużym doświadczeniem w zakresie cyfryzacji. W latach 2018–2020 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, który odpowiadał za informatyzację sektora zdrowia, w tym m.in. za nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Podczas jego kadencji z sukcesem wdrożono takie projekty, jak Internetowe Konto Pacjenta, e-recepta czy e-skierowanie.

Pracował jako doradca premiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, a w latach 2016‒2017 kierował Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.

Od listopada 2020 r. do 7 czerwca 2021 r. był I zastępcą prezydenta miasta Chełm. Odpowiadał m.in. za pozyskanie środków na inwestycje i nadzorował przygotowanie planu transformacji miejskiej ciepłowni w związku z koniecznością realizacji celów klimatycznych UE.

Od kwietnia 2021 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady ds. Cyfryzacji. Jej członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem m.in. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

W latach 2021‒2023 pełnił funkcję Pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Koordynował działania związane z cyberbezpieczeństwem i realizował politykę rządu w tym zakresie.

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonuje zadania wyznaczone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Nadzoruje także merytorycznie realizację zadań w zakresie informatyzacji.