Janos Solymosi

Przewodniczący Komitetu Przemysłu Kosmicznego i Obronnego Węgierskiej Izby Przemysłowo-Handlowej