Jacek Oko

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej