Izabela Bodnar

Posłanka na Sejm RP, Ekonomistka, Prezeska Fundacji Wroc ma Moc

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego i WSB we Wrocławiu. Posłanka na Sejm RP, ekonomistka, Prezeska Fundacji Wroc ma Moc, mama trójki dzieci.
Przez 20 lat zdobywała doświadczenie na kluczowych stanowiskach w polskich i zagranicznych firmach, głównie w sektorze finansowym. Kreowała strategie biznesowe, negocjowała kontrakty, zarządzała wielkimi projektami. Jako Posłanka aktywnie pracuje w Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji ds. Kontroli Państwowej. Przewodnicząca Podkomisji stałej ds. Przedsiębiorczości.