Grzegorz Zwoliński

Co-Founder & CEO – SatRev S.A.

Grzegorz Zwoliński

Współzałożyciel i Prezes SatRev. Przedsiębiorca z ponad 20 letnim doświadczeniem w realizacji
projektów w branży nowych technologii. Strateg biznesowy skupiony na zarządzaniu, sprzedaży, marketingu i relacjach inwestorskich. Ukierunkowany na rozwój i pozyskiwanie nowych źródeł finansowania. Od 2010 roku współzałożyciel i dyrektor operacyjny spółki gamingowej T-Bull S.A., a od 2016 roku współzałożyciel i CEO SatRev S.A. – spółki zajmującej się projektowaniem, produkcją i umieszczaniem na orbitach okołoziemskich nanosatelitów obserwacyjnych zbierających dane optyczne. Nadzorował misje następujących satelitów: Światowid, KRAKsat, AMICal Sat, SW1FT. Członek Rady
Programowej Polskiej Agencji Kosmicznej.