Grzegorz Gałczyński

Kierownik ds. Branż Strategicznych w PAIH - Polska Agencja Inwestycji i Handlu Dyrektor, Departament Zarządu PAIH S.A