gen. Waldemar Skrzypczak

Generał broni Sił Zbrojnych RP w rezerwie.