Gabriela Tomik

samorządowiec, ekspert ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Ministerstwie Infrastruktury

Samorządowiec (1993-2017), ekonomista, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, współautorka i organizatorka rejsu badawczego z dwoma warstwami kontenerów na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej: port Szczecin – port Koźle w 2014 r; założycielka stowarzyszenia zrzeszającego polskich kapitanów żeglugi śródlądowej “Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”; członek Rady Naukowej PKE Małopolska , od 2018r. Ekspert-Pełnomocnik ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Ministerstwie Infrastruktury