Dr Mariusz Tomczak

Dyrektor Zarządzający - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

Dyrektor Zarządzający oraz Prokurent w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. W przeszłości sprawował funkcje Dyrektora Departamentu Komunikacji oraz Wicedyrektora Departamentu Klastrów i Komunikacji w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pełnił obowiązki Kierownika Wydziału Projektów Zewnętrznych Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, gdzie nadzorował realizację projektów międzynarodowych, w tym projektu dotyczącego wsparcia przedsiębiorców
w kryzysie, a podczas X Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 – największego wydarzenia sportowego w historii Polski odpowiadał za współpracę oraz realizację kontraktów sponsorskich. W 2021 roku otrzymał stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej. Swoją pracę naukową poświęcił procesom inwolucyjnym zachodzącym w organizmie człowieka, a także zagadnieniom związanym z jakością życia, zdrowiem oraz wsparciem seniorów, o co też opiera swoje rozważania jako autor i współautor publikacji naukowych.
W życiu zawodowym odpowiada za usprawnianiem procesów biznesowych i logistycznych oraz za działania z zakresu public relations i media relations. Prowadzi szkolenia
z budowania wizerunku oraz wystąpień publicznych.
Dr Mariusz Tomczak znany jest ze swojej działalności społecznej, w przeszłości był
m.in. delegatem Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego do Sejmowej Komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Członkiem Rady Studentów Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego, Członkiem Wrocławskiej Inicjatywy Samorządów Studenckich oraz Członkiem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Jako Prezes Fundacji Inicjatyw Społecznych „Sapere Aude” wspierał młodzież, tworząc dla niej możliwości udziału w wykładach, szkoleniach oraz seminariach, dzięki którym mogła ona podnosić swoje kompetencje oraz kwalifikacje. Jest współzałożycielem i byłym wiceprezesem Polskiego Związku Skimboardingu.