Dr Joanna Kubicka

Coventry University Wrocław

Wykładowczyni akademicka, specjalistka w dziedzinie zarządzania, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, posiadająca zarówno wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, jak i praktykę we współpracy z biznesem oraz organizacjami pozarządowymi (w tym np. z Bankiem Światowym). Posiada nieograniczone pokłady energii i pasji rozwoju innych oraz motywowania do zmian. Dogłębnie przekonana o tym, że można i należy prowadzić bardziej zrównoważony i społecznie odpowiedzialny biznes, przynoszący korzyści, nie tylko dla ludzi i środowiska naturalnego, ale także dla wszystkich jego interesariuszy.