Dr Jacek Lewandowski

Coventry University Wrocław

Naukowiec i wykładowca z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy naukowej na Uniwersytecie w Coventry. Przed powołaniem na stanowisko dyrektora kampusu Coventry University we Wrocławiu zarządzał szeregiem projektów badawczych i edukacyjnych o charakterze międzynarodowym, których tematyka była również związana z wdrażaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w medycynie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na Biznesowych Systemach Informatycznych (BIS), systemach ERP oraz informatyce stosowanej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy (IoT) oraz zagadnień Cloud i Fog Computing. Jest instruktorem SAP, członkiem SAP University Alliance, Associate Fellow of the British Higher Education Academy oraz organizacji IEEE i IEEE Computer Society.