dr inż. Wojciech Myślecki

Członek Rady Programowej
Geostrateg, Prof. Honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego

 

Informacje

Jest absolwentem (1970) i wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej. W latach 1968 – 1989  działacz opozycji demokratycznej w PRL , jeden z przywódców podziemnej organizacji „Solidarność Walcząca”.  Od 1970 do 2008 roku pracował  jako nauczyciel akademicki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej , prowadził zajęcia z przedmiotów związanych z podstawami telekomunikacji oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów, syntezy i rozpoznawania sygnału mowy oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Tytuł doktora nauk technicznych zdobyty w 1978 r. przyniósł mu nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitną pracę doktorską z syntezy mowy. Nadal pozostaje czynnym wykładowcą strategii rozwoju gospodarczego w warunkach gospodarki globalnej na studiach podyplomowych. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i badawczych z zakresu telekomunikacji, cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz syntezy, analizy i rozpoznawania sygnału mowy, a także autorem lub współautorem kilkudziesięciu raportów, publikacji i referatów z zakresu transformacji gospodarki i systemów edukacyjnych oraz rynku energii i funkcjonowania polskiego i europejskiego systemu elektroenergetycznego.

Pracę naukową i dydaktyczną prof. W. Myślecki  łączy ze sprawowaniem funkcji zarządczych i nadzorczych w gospodarce. Jako prezes, członek zarządu, członek i przewodniczący rad nadzorczych związany był lub jest z takimi spółkami, jak: Global Investment Corporation, Bank Zachodni WBK, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria”, Winuel, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, KGHM Polska Miedź, Generali PTE, Procom System; Alior Bank, Tauron Polska Energia, Energa Wytwarzanie, Telefonia Lokalna DIALOG , Ekoenergetyka-Polska .

Prof. Myślecki współpracuje z UPWr od lat 90. Brał udział w tworzeniu Wrocławskiego Parku Technologicznego i klastra NUTRIBIOMED, wspierał powstanie programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Od 2016 r.do 2019  był  członkiem Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej.