dr inż. Marek Natusiewicz

Rada Fundacji polsko-wegierskiej