Dr hab. inż. Stanisław Kostecki

Prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej