Dr Grzegorz Chocian

Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono

Biolog środowiska, ekolog – hydrobiolog. Doktor nauk medycznych. Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o.. W latach 2010-2012 ekspert kluczowy ds. ochrony środowiska, zaakceptowany przez Bank Światowy w „Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny Odry z Wrocławskim Węzłem Wodnym”. Koordynator analiz przyrodniczych w projekcie Stopnia Wodnego Siarzewo na drodze wodnej E-40. Członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V kadencji na lata 2020-2023 oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Członek dwóch wojewódzkich Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko na Podlasiu i Mazowszu. Dyplomowany eko-negocjator. W 2006 roku odznaczony przez Ministra Gospodarki odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”. W 2020 r. odznaczony Medalem 40-lecia Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska. Członek wielu organizacji, stowarzyszeń biznesowych i społecznych, w tym ekologicznych. Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono i współautor “Białej Księgi Infrastruktury” poświęconej sposobom likwidacji barier w rozwoju gospodarczym i infrastrukturalnym.