Bogdan Zdrojewski

Poseł do Parlamentu Europejskiego X kadencji

Bogdan Zdrojewski (ur. 18 maja 1957 w Kłodzku) – polski polityk i samorządowiec. Ukończył filozofię oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1983-1989, jako pracownik naukowy, związany był z Katedrą Socjologii i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej, a także Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 1989 – pracownik naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach studenckich działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, któremu przewodniczył w okresie 1982-1984. Był ponadto członkiem wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, i przewodniczącym Krajowej Konferencji Komitetu Obywatelskiego. Współredaktor i drukarz pism podziemnych: „Komunikaty”, „Przedruki” i „Victoria”. Założyciel i dyrektor Ośrodka Badań Społecznych przy Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Dolny Śląsk (1989-1990).

Radny Rady Miejskiej Wrocławia I, II i III kadencji. Był pierwszym prezydentem Wrocławia, wybranym w wolnych wyborach samorządowych. Urząd ten piastował przez 11 lat (od 4 czerwca 1990r. do 31 sierpnia 2001r.).  Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za działalność samorządową w tym m.in. przez premiera J. Buzka (2000 r.). Pierwszy laureat  nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (1997 r.), za „wzorowe wypełnianie służby publicznej”.

Senator RP (1997-2000) – wybrany jako niezależny kandydat, funkcję tę pełnił społecznie. Był posłem na Sejm IV, V, VI i VII kadencji. W latach 2005-2007 – przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Od 2006 do 2007 był przewodniczącym klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Przez siedem lat (2007-2014) – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

W latach 2014 – 2019 – poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, gdzie przewodniczył Delegacji ds. stosunków z Białorusią, był członkiem Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE), a także Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu oraz członkiem delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

W latach 2019 -2023 Senator RP X Kadencji. Od 2019r. do 2024r. – członek delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W latach 2020 – 2023 członek Krajowej Rady Sądownictwa (wybrany w 2020r. przez Senat RP).

Poseł na Sejm RP X kadencji (2023-2024). W Sejmie pracował w Komisji Kultury i Środków Przekazu (wybrany na Przewodniczącego Komisji), w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Ponadto był członkiem Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024r. zdobył zaufanie 310.544 wyborców. Był to najlepszy wynik w okręgu wyborczym nr 12 (województwa dolnośląskie i opolskie) oraz 2. w skali kraju.

Wielokrotnie odznaczany, m.in. Orderem Rycerskim Świętego Sylwestra przez papieża Jana Pawła II (1998), Złotym Krzyżem Zasługi RP (2002), orderem Gra-Cruz w randze Krzyża Wielkiego przez prezydenta Portugalii (2008),  Orderem Komandora Legii Honorowej (2012), Orderem św. Karola w randze komandora przez Księcia Monako (2012),  Krzyżem Maltańskim – Order Pro Merito Melitensi (2012), tytułem Honorowego Obywatela Wrocławia (2013), Komandorią z Gwiazdą przez króla Norwegii Haralda V (2013), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP (2014), Orderem I klasy Krzyża Wielkiego Królestwa Niderlandów (2014), Orderem Wschodzącego Słońca – Złota i Srebrna Gwiazda nadanym przez rząd Japonii (2015), tytułem doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (2015).